ПРОМО ОФЕРТА

Вземете БЯЛА КНИГА за B2B продажби и комуникации,
заедно с бял Електронен четец KINDLE PAPERWHITE III с 6″ сензорен дисплей на
ПРОМО ЦЕНА 299 лв.

БЯЛА КНИГА за В2В продажби и комуникацияБЯЛА КНИГА за В2В продажби и комуникация

Бялата книга за В2В комуникация осигурява документи и данни за правилно изпълнение на търговските и комуникационни дейности.

Предлагаме Ви я в няколко варианта:

 • В пълен обем - онлайн като наръчник във фирмената локална мрежа, с контролиран активен и пасивен достъп до него;
 • В кратък обем, като набор от лесно достъпни работни стандарти и инструкции, които са на разположение на работното място на търговеца;
 • В кратък обем, във файлов формат pdf, която се ползва от търговците при дистанционна работа Home Office.
 • В оригиналния си вид Бялата книга съдържа фактографични и справочни бази данни, работни инструкции, организационни процедури и указания за препоръчано и забранено поведение.
  На следващ етап - по ваше задание, съдържанието на Книгата може да включи методики за проучвания и анализи на пазара.
  На един още по-следващ етап съдържа и “база знания” – описания на особени казуси и прецеденти, т.е. фирмено ноу-хау за гарантиране на успеха при преговори и сделки - след индивидуални консултации.

  Базите знания съдържат концентрирано фирмено знание – осмислен опит за дадена дейност. Те са справочник за самообучение и търсене на най-близък прецедент при нетривиален казус.


  Ние следваме добрите практики и стандарти - в сътрудничество с Български Съюз на Стандартизаторите - БСС оказва съдействие на фирми за осигуряване с български и чуждестранни стандарти и стандартизационна информация.

  БЯЛА КНИГА за В2В продажби и комуникацияПоръчайте онлайн
  БЯЛА КНИГА

  Ще получите потвърждение по имейл с демо pdf файл и информация за пълната версия, след като попълните полетата:

  ПРОМО ЦЕНА - 89 лв.
  Бонус - БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ
  Business Day BG Facebook Business Day BG Twitter Business Day BG Instagram Business Day BG Linkedin